Healing Den Bosch

We hebben het geluk te leven in een tijd waarin we toegang hebben tot natuurlijke producten om ons lichaam te behandelen en healing, maar dat is niet genoeg. We moeten deze producten consequent gebruiken om in harmonie te leven met ons lichaam, geest en ziel, zonder het gevoel te hebben dat er een constanteHigh EnergyclaimerHier ben ik ziek, dus wat als ik High Energy ben?

De definitie van termen als “High Energy” is, eenvoudig gezegd, die van verrassing, wekt nieuwsgierigheid op, trekt de aandacht, maakt de slimme de zelfverzekerde. Dus als je “High Energy” bent, hoe interpreteer je het nieuws?

“Wat weet hij over mij dat ik niet weet?” Tabak toen je een jongen was?

“Mijn rechterarm is veel indrukwekkender dan mijn linker. “De rechterarm mag er aan de buitenkant sterker uitzien dan de linker, maar in feite is hij van binnen zwakker.

Wie neemt hij in de maling? Je kunt dingen zo interpreteren als je wilt, maar als je “High Energy” bent, zal het je niet uitmaken hoe het nieuws is geformuleerd. Je zal waarschijnlijk alles wat die persoon zegt interpreteren als zijnde over jou.

Stop met jezelf en anderen betekenisspelletjes te geven over hoe je bent of wat je doet. Het geeft veel meer voldoening als mensen de dingen interpreteren volgens de waarheid van jou en je leven. Maar eerst moet je jezelf terugbrengen naar de waarheid over jezelf.

Je moet beseffen dat mensen je niet eerlijk zullen vertellen wat je wilt weten. Het is eenvoudiger dan dat. Zoals ik al eerder zei, het juiste woord is waarschijnlijk schoner dan het verkeerde.

De linkerarm is sterker aan de binnenkant dan de rechter…

Je zou kunnen zeggen “nou, technisch gezien is dat zwakker dan rechts, maar het is niet zwakker van binnen…” Maar wat maakt het uit? De kracht is daar waar je hem het meest ziet, en dat betekent dat hij het sterkst is waar hij hoort te zijn… als je de regels van het spel volgt.

Het is dus juist dat de arm aan de binnenkant sterker is dan aan de rechterkant.

Je zou dit kunnen tegenspreken als je de binnenkant van beide armen zou onderzoeken. De rechterarm zou een sterkere binnenkant hebben dan de linker, dus door behoud van energie is de rechterarm zwakker dan de linker. Maar dit is een onintuïtieve verklaring omdat het tegengesteld lijkt te zijn. In werkelijkheid is dat niet zo, de kracht van de rechterarm is van binnen zwakker dan die van links, maar deze verklaring is bevredigender.

De regels van het spel zijn voor beide paren gelijk. De sterkste is beter binnen…en die is eenvoudiger te begrijpen en te overdenken omdat hij eenvoudiger te verwoorden is en daardoor kort en scherp als een scherpe naald is.

Wanneer we zeggen dat de vinger aan de binnenkant sterker is dan aan de buitenkant, bedoelen we natuurlijk niet dat de vinger aan de binnenkant sterker is dan aan de buitenkant. vingersterkte verwijst naar het feit dat de vinger aan de binnenkant sterker is dan aan de buitenkant.

Het is echter gramologisch juist dat de vinger van binnen sterker is dan van buiten, als we de regels van het spel toepassen en de juiste woordkeus maken.

Het is gramologisch en historisch waar dat de vinger van binnen sterker is dan van buiten, en deze uitspraak zou gramologisch en historisch waar zijn als de regel universeel was en er geen uitzonderingen waren.Sommige uitzonderingen op deze generalisatie zijn te wijten aan het feit dat specifieke functies van de hand en de pols (zoals schrijven op papier) vereisen dat de vinger van binnen sterker is dan van buiten. Ook zagen we dat de regel relatief is voor de sterkte van de binnenkant van de hand (die we hier de vingerkootjes noemden) en ook binnen verschillende gewrichten in de hand.Laten we nu de term sterkte van de vingerkootjes definiëren, om de verwarring te voorkomen die soms optreedt wanneer de sterkte van een bot wordt verward met de functie ervan, ze zijn niet hetzelfde.

De vingerkootjes zijn van binnen sterker dan van buiten, ze zijn sterker in dezelfde richting als het bot en ze zijn afhankelijk van de sterkte van de botten waar ze doorheen bewegen.Ze zijn sterker aan de uiteinden van de verlengingscyclus dat wil zeggen aan het einde van de botten, waar de uiteinden aansluiten op de uiteinden van de vingers, waar de uiteinden aansluiten op de hand.De vinger is sterker aan het eind van de verlengingscyclus dan aan het eind van het bot, er is dus een grotere sterkte aan het begin van de cyclus aan het bot en aan het eind van het bot.Maar dit is niet hetzelfde als beweren dat de sterkte aan het begin van de verlengingscyclus groter is aan het eind van het bot, en aangezien gewrichtskracht en gewrichtsmobiliteit niet hetzelfde zijn als sterkte aan het eind van de verlengingscyclus zal er geen manier zijn om de relatieve sterkte aan het begin van de cyclus te beoordelen. We moeten dus de termen kracht aan het beginpunt van de pedaalcyclus definiëren, die in de neutrale positie d.w.z.

Lees meer

Energetische therapie